webinar register page

Webinar banner
Norge som KI-nasjon: hva skal til?
Fire sterke miljøer innen kunstig intelligens i Norge, NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium), Norwegian Open AI Lab, DigitalNorway og Cluster for Applied AI, samarbeider om å akselerere utvikling og anvendelse av kunstig intelligens (KI) i Norge. Sammen dekker vi hele verdikjeden for KI – fra forskning og utvikling til anvendelse og kommersialisering.

Det har gått ett år siden Regjeringen la frem Norges første KI-strategi. I anledning dette ønsker vi å ta en fot i bakken for å diskutere hvordan Norge ligger an til å realisere målsetningene i strategien, og hvordan vi bør arbeide i årene som kommer. I webinaret vil vi blant annet sette fokus på konkrete tiltak som kan bidra til å gjøre Norge til en KI-nasjon.

Program:

• Velkommen, ved Smart Innovation Norway
• Status for kunstig intelligens i Norge, ved Paul Chaffey, Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
• Det norske KI-landskapet, ved Eirik Andreassen, Digital Norway.
• Hvordan designe bedre byer med Kunstig Intelligens? Suksesshistorien Spacemaker, ved Mats Horsdal, Data Scientist i Spacemaker.
• KI-løftet: Lansering av ny konkurranse, ved Trym Holter, Norwegian Open AI Lab
• Norge som KI-nasjon: Hva skal til? ved Eli Haugerud, Cluster for Applied AI
• Panelsamtale ledet av Helge Dahl-Jørgensen. Med Klas Pettersen (direktør, NORA), Trym Holter (direktør, Norwegian Open AI Lab), Knut Johansen (CEO, eSmart systems og styringsgruppemedlem i Cluster for Applied AI), Inga Strümke (Simula) & Paul Chaffey.
• Avslutning

Jan 14, 2021 01:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Smart Innovation Norway.